Sensei Jarosław Kaliński

Ur. 1990 w Siemianowicach Śląskich,

absolwent Politechniki Śląskiej (2014)

od 2000 roku

1 DAN  Aikido (2010)

3 Level  FCS Kali (2013)

Instruktor sportu Ju-jitsu (PZJJ, 2010)

legitymacja nr 30893/I/S/2010

Wychowawca placówek wypoczynku (2008)

zaświadczenie nr 12/24a/08

Kierownik placówek wypoczynku (2017)

zaświadczenie nr 018/K/CDUN/2017

STAŻ

TRENINGOWY

 

STOPNIE

UPRAWNIENIA

MOTTO
'Najpierw wymagaj od siebie'