Sensei Wojciech Wolski

Ur. 1989 w Siemianowicach Śląskich,

absolwent Politechniki Śląskiej (2014)

od 2001 roku

1 DAN  Aikido (2011)

2 Level  FCS Kali (2012)

Instruktor sportu Ju-jitsu (PZJJ, 2010)

legitymacja nr 30893/I/S/2010

Wychowawca placówek wypoczynku (2011)

zaświadczenie nr 12/24a/08

STAŻ

TRENINGOWY

 

STOPNIE

UPRAWNIENIA

MOTTO